top of page

Stichting De Passant Producties

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting De Passant Producties

Roepnaam: De Passant

Speelhuislaan 151, 4815 CD Breda

RSIN nummer: 862716986

E-mailadres: hallo@depassant.org

Doelstelling van De Passant

De Passant heeft ten doel verhalen te vertellen waarin de figuranten de hoofdrol spelen, om grotere maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. De Passant werkt vanuit onderzoek naar een bepaald thema en vertaalt dit naar het theater of een andere kunstvorm, wanneer de inhoud daarom vraagt. Daarnaast zorgt De Passant ervoor dat ze een breed en divers publiek aanspreekt, waar De Passant het publiek centraal stelt. 

 

Concreet heeft De Passant als doel om minstens één voorstelling per jaar te produceren.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

In het meerjarige beleidsplan van De Passant omschrijft De Passant haar missie, visie en de projecten die zij tot en met 2023 wil ondernemen. Daarnaast worden het bestuur en kernteam van De Passant voorgesteld in dit beleidsplan en wordt het beloningsbeleid van De Passant omschreven. Tot slot geeft het beleidsplan informatie over de werving van gelden ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van De Passant, over de afwezigheid van een winstoogmerk, het beheer en de besteding van het vermogen van De Passant en de administratieve organisatie. 

 

Het meerjarige beleidsplan van Stichting De Passant Producties download u hier: Beleidsplan 2021-2023

 

Namen en (neven)functies bestuurders

Rosa Francesca Haker - voorzitter

- Manager fondsen bij Nationale Opera & Ballet

 

Mick Knops - penningmeester

- Senior Associate bij Lubbers, Boers & Douma

Esther Rachel Samantha Scheldwacht - secretaris

- Actrice, theatermaker, toneel- en filmschrijver, regisseur en docent bij o.a. Het Nationale Theater, Korthals Stuurman, Toneelgroep Maastricht en Stichting Eigen Werk

- Lid adviescommissie Nederlands-Indië herdenking

 

Beloningsbeleid

​De bestuurders van De Passant ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

De Passant is opgericht op 14 juni 2021. Het eerste boekjaar van De Passant loopt t/m 31 december 2022. Spoedig na de afronding van dit boekjaar zullen een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financieel verantwoordingsverslag opgesteld worden. Deze verslagen zullen vervolgens hier gepubliceerd worden.

 

Meer weten?

Om meer informatie op te vragen kunt u mailen naar hallo@depassant.org

bottom of page